ඇෆ්ගනිස්තානය හා ඕස්ට්‍රේලියාව අතර ටෙස්ට් තරගයක්

169

ඇෆ්ගනිස්තාන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා ඕස්ට්‍රේලියාව අතර එක් තරගයකින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලියක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කරමින් පවතිනවා. එම තරගය ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් නුවර දී එළඹෙන දෙසැම්බර් මස 7 වැනිදා පැවැත්වීමට සැලසුම් කරන බව පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා (27) ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක Nazim Zar Abdulrahimzai පවසා සිටියා. ඔහු පවසා සිටියේ එම තරගය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඇෆ්ගනිස්තාන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා ඕස්ට්‍රේලියාව අතර එක් තරගයකින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලියක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කරමින් පවතිනවා. එම තරගය ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් නුවර දී එළඹෙන දෙසැම්බර් මස 7 වැනිදා පැවැත්වීමට සැලසුම් කරන බව පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා (27) ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක Nazim Zar Abdulrahimzai පවසා සිටියා. ඔහු පවසා සිටියේ එම තරගය…