බෝල්ට් නිසා ගේල් කොරෝනා පරීක්ෂණයකට මුහුණ දෙයි

220
Chris Gayle

තමන් මුහුණදුන් පරීක්ෂණ දෙකකින්ම කොරෝනා වැළඳී නැතැයි තහවුරු වූ නිසා සුපිරි පිතිකරු ක්‍රිස් ගේල් කිංග්ස් ඉලෙවන් පන්ජාබ් කණ්ඩායම සමඟ ඉක්මණින්ම එක්වනු ඇතැයි වාර්තා වේ. ලෝක ශූර උසේන් බෝල්ට්හට ඊයේ (24) දිනයේ දී COVID-19 වෛරසය වැළඳී ඇතැයි තහවුරු වූ අතර ඔහුගේ නිවසේ පැවැත්වුනු සාදයකට ක්‍රිස් ගේල් ද සහභාගී වී තිබුනි.  සුපිරි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තමන් මුහුණදුන් පරීක්ෂණ දෙකකින්ම කොරෝනා වැළඳී නැතැයි තහවුරු වූ නිසා සුපිරි පිතිකරු ක්‍රිස් ගේල් කිංග්ස් ඉලෙවන් පන්ජාබ් කණ්ඩායම සමඟ ඉක්මණින්ම එක්වනු ඇතැයි වාර්තා වේ. ලෝක ශූර උසේන් බෝල්ට්හට ඊයේ (24) දිනයේ දී COVID-19 වෛරසය වැළඳී ඇතැයි තහවුරු වූ අතර ඔහුගේ නිවසේ පැවැත්වුනු සාදයකට ක්‍රිස් ගේල් ද සහභාගී වී තිබුනි.  සුපිරි…