දරුණු රිය අනතුරකට ලක්වූ ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ජීවිතක්ෂයට

221
najeeb tarakai died

ඇෆ්ගනිස්තානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක Najeeb Tarakai පසුගිය දා හදිසි රිය අනතුරකට මුහුණ දී බරපතළ තුවාල ලබා රෝහල් ගත තිබුණු අතර අද (06) ඔහු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය නිල වශයෙන් වාර්තා කර තිබුණි. ජීවිතක්ෂයට පත්වන විට ඔහු 29 හැවිරිදි වියේ පසු විය.  ACB and Afghanistan Cricket Loving Nation mourns…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඇෆ්ගනිස්තානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක Najeeb Tarakai පසුගිය දා හදිසි රිය අනතුරකට මුහුණ දී බරපතළ තුවාල ලබා රෝහල් ගත තිබුණු අතර අද (06) ඔහු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය නිල වශයෙන් වාර්තා කර තිබුණි. ජීවිතක්ෂයට පත්වන විට ඔහු 29 හැවිරිදි වියේ පසු විය.  ACB and Afghanistan Cricket Loving Nation mourns…