හිරුණි විජයරත්න සිය පළමු ජාතික මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය සඳහා අද (17) සහභාගී විය. මේ වන විටත් 2019 දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබෙන ඇය මීටර් 10,000 ඉසව්ව මිනිත්තු 35:30.0 දක්ෂතාවයක් වාර්තා කරමින් රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වූවාය. ඒ 97 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ (97th Athletics Championship) දෙවැනි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

හිරුණි විජයරත්න සිය පළමු ජාතික මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය සඳහා අද (17) සහභාගී විය. මේ වන විටත් 2019 දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබෙන ඇය මීටර් 10,000 ඉසව්ව මිනිත්තු 35:30.0 දක්ෂතාවයක් වාර්තා කරමින් රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වූවාය. ඒ 97 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ (97th Athletics Championship) දෙවැනි…