ආරම්භයේ දී ම ජාතික වාර්තා දෙකක් බිඳ වැටේ

99

96 වන ජාතික ශූරතා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඊයේ (3) කොළඹ සුගතදාස ආරම්භ වූ අතර අවසන් මහා තරග ඉසව් 6ක් අවසන් වූ පළමු දිනය තුල නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා දෙකක් බිහි විය. 96 වන ජාතික ශූරතා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ වටිනාකම ජාතික මලල ක්‍රීඩාවේ “මෞලි මංගල්‍ය” ලෙස අප හඳුන්වනු ලබන 96 වන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

96 වන ජාතික ශූරතා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඊයේ (3) කොළඹ සුගතදාස ආරම්භ වූ අතර අවසන් මහා තරග ඉසව් 6ක් අවසන් වූ පළමු දිනය තුල නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා දෙකක් බිහි විය. 96 වන ජාතික ශූරතා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ වටිනාකම ජාතික මලල ක්‍රීඩාවේ “මෞලි මංගල්‍ය” ලෙස අප හඳුන්වනු ලබන 96 වන…