අවිශ්ක පෙරේරා සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ශතක සමාජයට

1062

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ නාලන්දා විද්‍යාලය අතර 90 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ආරම්භක දිනයේ (2) දී සුලෝහිත සංග්‍රාම ශතක සමාජයට එක් වීමට නාලන්දා විද්‍යාලයේ දකුණත් ආරම්භක පිතිකරු අවිශ්ක පෙරේරා සමත් විය. අවිශ්ක පෙරේරා මෙවර පාසල් ක්‍රිකට් තරග වාරයේ ලකුණු අතර සිටිමින් නාලන්දීන්ගේ විශ්වාසවන්ත පිතිකරුවෙක් සිටි අතර ඔහු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ නාලන්දා විද්‍යාලය අතර 90 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ආරම්භක දිනයේ (2) දී සුලෝහිත සංග්‍රාම ශතක සමාජයට එක් වීමට නාලන්දා විද්‍යාලයේ දකුණත් ආරම්භක පිතිකරු අවිශ්ක පෙරේරා සමත් විය. අවිශ්ක පෙරේරා මෙවර පාසල් ක්‍රිකට් තරග වාරයේ ලකුණු අතර සිටිමින් නාලන්දීන්ගේ විශ්වාසවන්ත පිතිකරුවෙක් සිටි අතර ඔහු…