සංතුශ් සහ කනිෂ්කගේ වාර්තාගත ඉනිම් ඩාර්ලි පාර ක්‍රීඩකයන් වෙහෙසට පත් කරයි

63

කොළඹ පී. සරා ඕවල් පිටියේ දී දෙදිනක් පුරා පැවති 85 වැනි සාන්තුවරයන්ගේ සටන ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා වූයේ ඩාර්ලි පාර ක්‍රීඩකයන්ට වැඩි වාසි අත්කර දෙමින් වූයේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ සංතුශ් ගුණතිලක සහ කනිෂ්ක මධුවන්තගේ වාර්තාගත ඉනිම්වල දීප්තිය ද තරගයට අභිමානවත් බවක් එක් කරමිනි. දෙවිදුහල් හි වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසයේ ජය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ පී. සරා ඕවල් පිටියේ දී දෙදිනක් පුරා පැවති 85 වැනි සාන්තුවරයන්ගේ සටන ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා වූයේ ඩාර්ලි පාර ක්‍රීඩකයන්ට වැඩි වාසි අත්කර දෙමින් වූයේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ සංතුශ් ගුණතිලක සහ කනිෂ්ක මධුවන්තගේ වාර්තාගත ඉනිම්වල දීප්තිය ද තරගයට අභිමානවත් බවක් එක් කරමිනි. දෙවිදුහල් හි වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසයේ ජය…