යුද හමුදාව ප්‍රථම වරට කිරුළ දරද්දී විදුලිබලය ආයෙත් වැඩ පෙන්වයි

Munchee ජාතික වොලිබෝල් ශූරතා තරගාවලිය 2021

221
71st Munchee National Volleyball Championship 2021
 

විදුලිබල මණ්ඩල ක්‍රීඩකයින් සහ යුද හමුදා ක්‍රීඩිකාවන් විසින් පිළිවෙළින් Bitu Link Sports Club සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව පරාජය කරමින් Munchee ජාතික වොලිබෝල් ශූරතා තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයින් ලෙස කිරුළු පළඳින්නට සමත් වුනා. ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ Munchee අනුග්‍රාහකත්වය යටතේ සංවිධානය කෙරුණු තරගාවලියේ අවසන් මහා තරග මාර්තු 13 වැනිදා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

විදුලිබල මණ්ඩල ක්‍රීඩකයින් සහ යුද හමුදා ක්‍රීඩිකාවන් විසින් පිළිවෙළින් Bitu Link Sports Club සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව පරාජය කරමින් Munchee ජාතික වොලිබෝල් ශූරතා තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයින් ලෙස කිරුළු පළඳින්නට සමත් වුනා. ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ Munchee අනුග්‍රාහකත්වය යටතේ සංවිධානය කෙරුණු තරගාවලියේ අවසන් මහා තරග මාර්තු 13 වැනිදා…