වසර 30ක් සපිරෙන තෙන්දුල්කාර් පුරාවෘත්තය

0

ඒ 1988 වසරයි. සීතල දෙසැම්බර් උදෑසනක බරෝඩා හි පැවති පුහුණු කඳවුරක් සඳහා මුම්බායි කණ්ඩායමේ කඩුලු රකින ක්‍රීඩකයා වන චන්ද්‍රකාන්ත් පන්ඩිත් පැමිණ සිටියේය. චන්ද්‍රකාන්ත් දහවල් ආහාරය සඳහා පැමිණියේ කිරන් මෝර්ගේ නිවසටය.  “මම චන්ද්‍රකාන්ත්ට කිව්වා දහවල් ආහාරය ගන්න මගේ ගෙදරට එන්න කියලා. ඔහු කිව්වා කණ්ඩායමේ පොඩි කොල්ලෙක් එක්ක එන්නේ කියලා. ඔහු ගොඩක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ඒ 1988 වසරයි. සීතල දෙසැම්බර් උදෑසනක බරෝඩා හි පැවති පුහුණු කඳවුරක් සඳහා මුම්බායි කණ්ඩායමේ කඩුලු රකින ක්‍රීඩකයා වන චන්ද්‍රකාන්ත් පන්ඩිත් පැමිණ සිටියේය. චන්ද්‍රකාන්ත් දහවල් ආහාරය සඳහා පැමිණියේ කිරන් මෝර්ගේ නිවසටය.  “මම චන්ද්‍රකාන්ත්ට කිව්වා දහවල් ආහාරය ගන්න මගේ ගෙදරට එන්න කියලා. ඔහු කිව්වා කණ්ඩායමේ පොඩි කොල්ලෙක් එක්ක එන්නේ කියලා. ඔහු ගොඩක්…