“අනික් අයට වඩා මම වෙනස් කියන එකෙන් කියන්නේ මම නරකයි කියලා නෙමෙයි” – දනුෂ්ක ගුණතිලක

285
 

ESPN Cricinfo වෙබ් අඩවියේ පළවූ Danyal Rasoolගේ ‘My lifestyle is different to some other Sri Lankan players. That doesn’t mean I’m a bad person’ යන ලිපියේ පරිවර්තනයකි. “අපි සෙල්ෆියක් ගමු ද?”  මේ ගැටලුව මා හට මතු වුනේ වෙන කොතනක දී වත් නෙමේ, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණු සැසියක් අතරතුරයි.  ඔහු ඔහුගේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ESPN Cricinfo වෙබ් අඩවියේ පළවූ Danyal Rasoolගේ ‘My lifestyle is different to some other Sri Lankan players. That doesn’t mean I’m a bad person’ යන ලිපියේ පරිවර්තනයකි. “අපි සෙල්ෆියක් ගමු ද?”  මේ ගැටලුව මා හට මතු වුනේ වෙන කොතනක දී වත් නෙමේ, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණු සැසියක් අතරතුරයි.  ඔහු ඔහුගේ…