ශ්‍රී ලංකාව පළමු ජයග්‍රහණය වාර්තා කරයි

25

ආසියානු බේස්බෝල් සම්මේලනය (BFA) විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 29වන ආසියානු බේස්බෝල් ශූරතා තරගාවලියේ සුපිරි වටයේ තරග 2ක් සහ සැනසිලි වටයේ තරග 2ක් ඊයේ (18) දිනයේ දී පැවැත්විනි. එහිදී ජපානය, තායිවානය, ශ්‍රී ලංකාව සහ පිලිපීනය ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීමට සමත් විය.  ප්‍රබල ජපානය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව අසරණ වෙයි ආසියානු බේස්බෝල් සම්මේලනය විසින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු බේස්බෝල් සම්මේලනය (BFA) විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 29වන ආසියානු බේස්බෝල් ශූරතා තරගාවලියේ සුපිරි වටයේ තරග 2ක් සහ සැනසිලි වටයේ තරග 2ක් ඊයේ (18) දිනයේ දී පැවැත්විනි. එහිදී ජපානය, තායිවානය, ශ්‍රී ලංකාව සහ පිලිපීනය ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීමට සමත් විය.  ප්‍රබල ජපානය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව අසරණ වෙයි ආසියානු බේස්බෝල් සම්මේලනය විසින්…