ප්‍රබල ජපානය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව අසරණ වෙයි

12
Courtesy - BFA

ආසියානු බේස්බෝල් සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 29 වැනි ආසියානු බේස්බෝල් ශූරතා තරගාවලියේ මූලික වටයේ තරග අද (16) දිනයේ දී නිමාවට පත්විය. අද දිනයේ මූලික වටයේ අවසන් තරගය ලෙස ප්‍රබල ජපානය සමඟ ශ්‍රී ලංකාව තරග වැදුණු අතර එහි දී ලකුණු 15-00ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් හිමිකර ගැනීමට ප්‍රබල ජපානය සමත් විය. සත්කාරකයින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු බේස්බෝල් සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 29 වැනි ආසියානු බේස්බෝල් ශූරතා තරගාවලියේ මූලික වටයේ තරග අද (16) දිනයේ දී නිමාවට පත්විය. අද දිනයේ මූලික වටයේ අවසන් තරගය ලෙස ප්‍රබල ජපානය සමඟ ශ්‍රී ලංකාව තරග වැදුණු අතර එහි දී ලකුණු 15-00ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් හිමිකර ගැනීමට ප්‍රබල ජපානය සමත් විය. සත්කාරකයින්…