ආනන්ද සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලත් අවසන් 4ට

19න් පහළ පළමු පෙළ එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

78
U19 Schools Cricket 2021

පළමු පෙළ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Tier B කොටසේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග දෙකක් අද (21) නිමාව දුටුවා. එහි දී වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පරාජය කළ ආනන්ද විද්‍යාලයත්, සාන්ත පීතර විද්‍යාලය පරාජය කළ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයත් Tier B අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. ආනන්ද විද්‍යාලය සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පළමු පෙළ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Tier B කොටසේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග දෙකක් අද (21) නිමාව දුටුවා. එහි දී වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පරාජය කළ ආනන්ද විද්‍යාලයත්, සාන්ත පීතර විද්‍යාලය පරාජය කළ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයත් Tier B අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. ආනන්ද විද්‍යාලය සහ…