ආනන්ද සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලත් අවසන් 4ට

19න් පහළ පළමු පෙළ එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

121
U19 Schools Cricket 2021

පළමු පෙළ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Tier B කොටසේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග දෙකක් අද (21) නිමාව දුටුවා. එහි දී වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පරාජය කළ ආනන්ද විද්‍යාලයත්, සාන්ත පීතර විද්‍යාලය පරාජය කළ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයත් Tier B අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. ආනන්ද විද්‍යාලය සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පළමු පෙළ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Tier B කොටසේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග දෙකක් අද (21) නිමාව දුටුවා. එහි දී වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පරාජය කළ ආනන්ද විද්‍යාලයත්, සාන්ත පීතර විද්‍යාලය පරාජය කළ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයත් Tier B අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. ආනන්ද විද්‍යාලය සහ…