ධර්මසේන සහ පල්ලියගුරුගේ ප්‍රධාන විනිසුරුවන් ලෙස නම් කරයි

බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය - 2021

119
 

මෙම මස ආරම්භ වීමට නියමිත බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග තීරකවරුන් සහ විනිසුරුවන් අද (18) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කළා. එම තරග ද්විත්වයේම ප්‍රධාන විනිසුරුවන් ලෙස අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ ප්‍රවීණ විනිසුරුවරුන් දෙදෙනෙකු වන කුමාර ධර්මසේන සහ රුචිර පල්ලියගුරුගේ යන මහත්වරුන් නම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙම මස ආරම්භ වීමට නියමිත බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග තීරකවරුන් සහ විනිසුරුවන් අද (18) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කළා. එම තරග ද්විත්වයේම ප්‍රධාන විනිසුරුවන් ලෙස අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ ප්‍රවීණ විනිසුරුවරුන් දෙදෙනෙකු වන කුමාර ධර්මසේන සහ රුචිර පල්ලියගුරුගේ යන මහත්වරුන් නම්…