සුමංගලයින්, සිල්වෙස්තරයින්ව අනුකම්පා විරහිතව පලවාහරියි

46

ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ ‘B කාණ්ඩය’ යටතේ මහනුවර සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය සහ මහනුවර සුමංගල විද්‍යාලය අතර අද (07) පැවති තරගයෙන් ලකුණු 42-07ක් ලෙසින් දරුණු පසුබෑමකට මුහුණ දීමට මහනුවර සිල්වෙස්තර ක්‍රීඩකයින්ට සිදු විය. තර්ස්ටන් ප්‍රහාරයෙන් මරාදාන විරුවන් අසරණ වෙයි ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයක් අද (06)…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ ‘B කාණ්ඩය’ යටතේ මහනුවර සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය සහ මහනුවර සුමංගල විද්‍යාලය අතර අද (07) පැවති තරගයෙන් ලකුණු 42-07ක් ලෙසින් දරුණු පසුබෑමකට මුහුණ දීමට මහනුවර සිල්වෙස්තර ක්‍රීඩකයින්ට සිදු විය. තර්ස්ටන් ප්‍රහාරයෙන් මරාදාන විරුවන් අසරණ වෙයි ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයක් අද (06)…