සාන්ත ජෝසප් සහ මහානාම විද්‍යාල අවසන් පූර්ව වටයට

19න් පහළ පළමු පෙළ එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

86

වයස අවුරුදු 19න් පළමු පෙළ Tier A කොටසේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තවත් තරග දෙකක් ඊයේ (20) ක්‍රියාත්මක වුනු අතර එහි දී කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට සමත් වුනා. සාන්ත ජෝසප්  විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හොඳම තුන්වැනි ස්ථානයෙන් පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 19න් පළමු පෙළ Tier A කොටසේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තවත් තරග දෙකක් ඊයේ (20) ක්‍රියාත්මක වුනු අතර එහි දී කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට සමත් වුනා. සාන්ත ජෝසප්  විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හොඳම තුන්වැනි ස්ථානයෙන් පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරග…