ඕස්ට්‍රේලියාව හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව දණ නමයි

2

2019 ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලියේ තමන් මුහුණ දුන් දෙවන තරගයේ දී ඕස්ට්‍රේලියාව හමුවේ වට 3-0ක් ලෙස පරාජය වීමට ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨ වොලිබෝල් කණ්ඩායමට අද (14) සිදු වුනා. 20 වැනි වරට පැවැත්වෙන ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලිය මෙවර පැවැත්වෙන්නේ ඉරානයේ ටෙහෙරාන් නුවර දී. ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨයින් හොඳ අභියෝගයක් දෙයි 2019…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලියේ තමන් මුහුණ දුන් දෙවන තරගයේ දී ඕස්ට්‍රේලියාව හමුවේ වට 3-0ක් ලෙස පරාජය වීමට ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨ වොලිබෝල් කණ්ඩායමට අද (14) සිදු වුනා. 20 වැනි වරට පැවැත්වෙන ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලිය මෙවර පැවැත්වෙන්නේ ඉරානයේ ටෙහෙරාන් නුවර දී. ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨයින් හොඳ අභියෝගයක් දෙයි 2019…