රාජකීය විද්‍යාලය සහ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අවසන් පූර්ව වටයට

19න් පහළ පළමු පෙළ එක්දින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

178
 

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ එක්දින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Tier A කොටසේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග දෙකක් අද (19) දින නිමාවුනු අතර එම තරග වලින් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අවසන් පූර්ව වටයේ සිය අසුන් වෙන්කර ගන්නා ලදි. …

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ එක්දින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Tier A කොටසේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග දෙකක් අද (19) දින නිමාවුනු අතර එම තරග වලින් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අවසන් පූර්ව වටයේ සිය අසුන් වෙන්කර ගන්නා ලදි. …