අටවැනි දවසේ අයියාට බැරිවුන දේ මල්ලි කරයි

481
commonwealth - day 8

21 වැනි පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ 8 වැනි දිනය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව පදක්කම් සටහනේ 27 වන ස්ථානය දක්වා පසුබැස තිබෙන අතර රන් පදක්කම් 63ක් සමඟින් මුලු පදක්කම් 156ක් දිනාගත් සත්කාරක ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සිය ආධිපත්‍ය තවදුරටත් තහවුරු කර ගන්නට සමත්ව සිටියි. සුපුරුදු ලෙස එංගලන්තය දෙවන ස්ථානයේත්, ඉන්දියාව තෙවැනි ස්ථානයේත් රැඳී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

21 වැනි පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ 8 වැනි දිනය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව පදක්කම් සටහනේ 27 වන ස්ථානය දක්වා පසුබැස තිබෙන අතර රන් පදක්කම් 63ක් සමඟින් මුලු පදක්කම් 156ක් දිනාගත් සත්කාරක ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සිය ආධිපත්‍ය තවදුරටත් තහවුරු කර ගන්නට සමත්ව සිටියි. සුපුරුදු ලෙස එංගලන්තය දෙවන ස්ථානයේත්, ඉන්දියාව තෙවැනි ස්ථානයේත් රැඳී…