ශ්‍රී ලංකාවට තවත් පදක්කම් දෙකක් ලබා දුන් සත්වැනි දිනය

171

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ 7 වැනි දිනය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව පදක්කම් සටහනේ 25 වන ස්ථානය රැකගෙන තිබෙන අතර සත්කාරක ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සිය ආධිපත්‍ය තවදුරටත් තහවුරු කර ගන්නට සමත්ව සිටියි. එංගලන්තය දෙවන ස්ථානයේත්, ඉන්දියාව තෙවැනි ස්ථානයේත් පසුවේ. පොදුරදමඩුලු කෙලි බිමේ හය වන දිනය – තවත් පදක්කමක් ස්ථිර වෙයි 6 වන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ 7 වැනි දිනය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව පදක්කම් සටහනේ 25 වන ස්ථානය රැකගෙන තිබෙන අතර සත්කාරක ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සිය ආධිපත්‍ය තවදුරටත් තහවුරු කර ගන්නට සමත්ව සිටියි. එංගලන්තය දෙවන ස්ථානයේත්, ඉන්දියාව තෙවැනි ස්ථානයේත් පසුවේ. පොදුරදමඩුලු කෙලි බිමේ හය වන දිනය – තවත් පදක්කමක් ස්ථිර වෙයි 6 වන…