රන් මහා සටන විවෘතයි! සුමංගලයෙන් වැඩි දස්කම්

21

පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහා විද්‍යාලය අතර 68 වන වරටත් ක්‍රියාත්මක වන “රන් මහා සංග්‍රාමය” අද (06) දින මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වූයේ ඉතාමත් උත්කර්ෂවත් අයුරිනි.  පවන් ද්විත්ව ශතකයකට පසුව නැවත ශතකයකට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහා විද්‍යාලය අතර 68 වන වරටත් ක්‍රියාත්මක වන “රන් මහා සංග්‍රාමය” අද (06) දින මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වූයේ ඉතාමත් උත්කර්ෂවත් අයුරිනි.  පවන් ද්විත්ව ශතකයකට පසුව නැවත ශතකයකට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න්…