ලොව දෙවන පැරණිතම මහා ක්‍රිකට් තරගයට ඩයලොග් ජවය

රාජකීය-සාන්ත තෝමස් නිල් මහා සටන 2020

14

ලොව පැරණිතම මහා ක්‍රිකට් තරග අතරින් දෙවැනි ස්ථානය දිනා ගන්නා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර පවත්වනු ලබන නිල් මහා සංග්‍රාමයේ 141 වැනි දිග හැරුම මාර්තු මස 12, 13 සහ 14 යන තෙදින පුරාවට කොළඹ SSC පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.  මෙවරත් මාර්තු උන්මාදයේ ආරම්භය සහෝදරයින්ගේ සටනින් මෙම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලොව පැරණිතම මහා ක්‍රිකට් තරග අතරින් දෙවැනි ස්ථානය දිනා ගන්නා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර පවත්වනු ලබන නිල් මහා සංග්‍රාමයේ 141 වැනි දිග හැරුම මාර්තු මස 12, 13 සහ 14 යන තෙදින පුරාවට කොළඹ SSC පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.  මෙවරත් මාර්තු උන්මාදයේ ආරම්භය සහෝදරයින්ගේ සටනින් මෙම…