මෙවරත් මාර්තු උන්මාදයේ ආරම්භය සහෝදරයින්ගේ සටනින්

ඉසිපතන-තර්ස්ටන් සහෝදරයින්ගේ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය 2020

80

මෙම වසරේ මාර්තු උන්මාදය (March Madness) හෙවත් අන්තර් පාසල් මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන තරගයෙන් ආරම්භ වීමට නියමිතය. ඒ අනුව “57 වන සහෝදරයන්ගේ සටන” මෙම මස (පෙබරවාරි) 28 සහ 29 දෙදින පුරා කොළඹ එස්. එස්. සී. පිටියේ දී පැවැත්වේ.  දනුෂ්කට ආබාධයක්; තිසර නැවතත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙම වසරේ මාර්තු උන්මාදය (March Madness) හෙවත් අන්තර් පාසල් මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන තරගයෙන් ආරම්භ වීමට නියමිතය. ඒ අනුව “57 වන සහෝදරයන්ගේ සටන” මෙම මස (පෙබරවාරි) 28 සහ 29 දෙදින පුරා කොළඹ එස්. එස්. සී. පිටියේ දී පැවැත්වේ.  දනුෂ්කට ආබාධයක්; තිසර නැවතත්…