විශාඛාවෝ මහමායා පසුකරයි; Killer Whale දෙවන ශූරතාවට සූදානම්

114

2018 ජාතික හා ජාතික කනිෂ්ඨ පිහිනුම් ශූරතාවලියේ දෙවන දිනය අද (2) අවසන් වූ අතර වත්මන් ශූරයින් වන Killer Whale ක්‍රීඩා සමාජය හා 2017 අනුශූරයින් වූ කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලය මේ වසරේදීත් ජාතික ශූරතා දිනා ගැනීමට තවත් පියවරක් ළං වීම විශේෂත්වයක්. කවින්ද්‍ර හා කයිල් පළමු දිනයේම රන් පදක්කම් දිනයි 2018 ජාතික හා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2018 ජාතික හා ජාතික කනිෂ්ඨ පිහිනුම් ශූරතාවලියේ දෙවන දිනය අද (2) අවසන් වූ අතර වත්මන් ශූරයින් වන Killer Whale ක්‍රීඩා සමාජය හා 2017 අනුශූරයින් වූ කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලය මේ වසරේදීත් ජාතික ශූරතා දිනා ගැනීමට තවත් පියවරක් ළං වීම විශේෂත්වයක්. කවින්ද්‍ර හා කයිල් පළමු දිනයේම රන් පදක්කම් දිනයි 2018 ජාතික හා…