අශේන් ඩැනියල්ගේ අමුතු උපන් දින සාදයෙන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට ජය

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

63

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (10) ක්‍රියාත්මක වූ අතර නිමාව දුටු තරග අතරින් පූර්ණ ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට සමත් වූයේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය පමණි. ඔවුන් හමුවේ පරාජයට පත් වූයේ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයයි. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය B කාණ්ඩයේ පෙරමුණ ගනියි සිංගර් කුසලාන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (10) ක්‍රියාත්මක වූ අතර නිමාව දුටු තරග අතරින් පූර්ණ ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට සමත් වූයේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය පමණි. ඔවුන් හමුවේ පරාජයට පත් වූයේ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයයි. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය B කාණ්ඩයේ පෙරමුණ ගනියි සිංගර් කුසලාන…