මහානාම විද්‍යාලයෙන් යෝධ ලකුණු පුවරුවක්

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

93

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු ද්විත්ව  ශතකය වාර්තා වූ තරගයේ දී ලකුණු 500 ඉක්මවා ලකුණක් වාර්තා කරගනිමින් ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් ක්‍රිකට් ඉතිහාසය අලුත් කිරීමට මහානාම විද්‍යාල ක්‍රීඩකයින් අද (27) සමත් විය. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය හයේ පහරක් එල්ල කරමින් තරගය ජයග්‍රාහීව නිමා කරයි සිංගර් ආයතනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු ද්විත්ව  ශතකය වාර්තා වූ තරගයේ දී ලකුණු 500 ඉක්මවා ලකුණක් වාර්තා කරගනිමින් ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් ක්‍රිකට් ඉතිහාසය අලුත් කිරීමට මහානාම විද්‍යාල ක්‍රීඩකයින් අද (27) සමත් විය. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය හයේ පහරක් එල්ල කරමින් තරගය ජයග්‍රාහීව නිමා කරයි සිංගර් ආයතනය…