ඉන්දියාව මවිත කරමින් යොවුන් ලෝක කුසලානය බංග්ලාදේශයට!

44

ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට බංග්ලාදේශයට ලෝක කුසලානයක පහස විඳ ගැනීමට ඉඩ ලබා දෙමින් මෙවර යොවුන් ලෝක කුසලාන තරගාවලිය නිමාවට පත්විය. ඒ අවසන් මහා තරගයේ දී සුපිරි ක්‍රීඩා රටාවක යෙදෙමින් ප්‍රබල ඉන්දීය කණ්ඩායම කඩුලු 3කින් පරාජය කිරීමට බංග්ලාදේශයට අද (09) හැකිවූ බැවිනි. අභියෝගවලට අභියෝග කළ ඉන්දියාවේ අලුත් වීරයා – යශස්වි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට බංග්ලාදේශයට ලෝක කුසලානයක පහස විඳ ගැනීමට ඉඩ ලබා දෙමින් මෙවර යොවුන් ලෝක කුසලාන තරගාවලිය නිමාවට පත්විය. ඒ අවසන් මහා තරගයේ දී සුපිරි ක්‍රීඩා රටාවක යෙදෙමින් ප්‍රබල ඉන්දීය කණ්ඩායම කඩුලු 3කින් පරාජය කිරීමට බංග්ලාදේශයට අද (09) හැකිවූ බැවිනි. අභියෝගවලට අභියෝග කළ ඉන්දියාවේ අලුත් වීරයා – යශස්වි…