කුරුණෑගලට නිතරග ජයක්; සියනෑතරු හමුවේ බලරැස් බල රහිත වේ

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය සංවිධානය කරනු ලැබූ "ඩයලොග් ජනාධිපති රන් කුසලාන" වොලිබෝල් තරගාවලියේ විවෘත කාන්තා...

රන් කුසලානයේ 22න් පහළ ශූරතා කෑගල්ලට සහ නාත්තන්ඩියට

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය සංවිධානය කරනු ලැබූ "ඩයලොග් ජනාධිපති රන් කුසලාන" වොලිබෝල් තරගාවලියේ වයස අවුරුදු...

ඩයලොග් ජනාධිපති රන් කුසලානයේ අවසන් සංග්‍රාමයන්ට ඔවුන් සූදානම්

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ අනුදැනුම මත ඩයලොග් ආසිආටා සමාගමේ පූර්ණ අනුග්‍රාහකත්වයෙන් සංවිධානය කරනු ලැබූ ජනාධිපති...

ජාතික බීච් වොලිබෝල් කණ්ඩායම් දෙකක් තේරීමට සූදානම්

2019 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත 13 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ බීච් වොලිබෝල් (Beach Volleyball) තරග...

ප්‍රබල කණ්ඩායම් රැසක් ‘Dialog’ ජනාධිපති රන් කුසලානයේ අවසන් සංග්‍රාමයට

‘Dialog Axiata’ සමාගමේ අනුග්‍රහය යටතේ ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘Dialog’ ජනාධිපති...

වෙළඳසේවා වොලිබෝල් තරගාවලියේ වැඩි ගෞරව ‘MAS’ට

2018 වසර සඳහා වන වෙළඳසේවා වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ ශූරතා කාණ්ඩයේ සහ සුපිරි ලීගයේ කාන්තා හා පිරිමි...

මැලිබන් බිස්කට් සහ ‘Omega Line’ ශූරතා දිනති

2018 වසර සඳහා වන වෙළඳසේවා වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ අවසන් මහා තරග අද (10) මහරගම තරුණ සේවා...

යුධ හමුදාව සහ Casualline තෙවැනි ස්ථාන දිනා ගනී

2018 මන්චී ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ සුපර් ලීග් පිරිමි අංශයේ තෙවැනි ස්ථානය ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව...

යුධ, ගුවන් හමුදා සෙබලියන් අවසන් සටනට

2018 මන්චි ජාතික වොලිබෝල් ශූරතා තරගාවලියේ සුපිරි ලීගයේ කාන්තා අංශයේ අවසන් පූර්ව තරග අද (09)...

තියුණු සටනකින් පසු වරායත්, විදුලිබලයත් අවසන් සංග්‍රාමයට

සිලෝන් බිස්කට් ආයතනයේ අනුග්‍රාහකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය සංවිධානය කරන මන්චි ජාතික වොලිබෝල් ශූරතා තරගාවලියේ...

යුද හා ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩිකාවෝ ජයග්‍රහණ ලබති

සිලෝන් බිස්කට් ආයතනයේ අනුග්‍රාහකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන මන්චි ජාතික වොලිබෝල් ශූරතා...

විදුලිබල, MAS, යුධ හා වරාය පෙරටම

සිලෝන් බිස්කට් ආයතනයේ අනුග්‍රාහකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන මන්චි ජාතික වොලිබෝල් ශූරතා...

ජනප්‍රිය ලිපි

වීඩියෝ