ජාතික වොලිබෝල් පුහුණුකරු තනතුරුවලට අයදුම්පත් කැඳවයි

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය (SLVF) ජාතික වොලිබෝල් කණ්ඩායම් 5ක පුහුණුකරුවන් තෝරා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා...

නාත්තන්ඩිය ක්‍රීඩකයන්ගේ අවහිර මැද කටානට ශූරතාවය

බර අවි කිහිපයකම වෙඩි බලය සමඟින් 2017 ඩයලොග් ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියේ පිරිමි විවෘත...

22න් පහළ ශූරතා බෝයගමට සහ හලාවතට

12 වන වරටත් සාර්ථකව පැවැත්වූ 2017 ඩයලොග් ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරග...

විජය සමඟ ක්‍රීඩිකාවන් සත්සමුදුර තරණය කරයි

අත්දැකීම් සහ පීඩනය පාලනය වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට කෙතරම් වැදගත් දැයි පෙන්වමින්, ඩයලොග් ජනාධිපති රන් කුසලානයේ විවෘත...

නාවික‍ සිහින ගුවනේ‍ පාවී‍ යයි‍

ශ්‍රී ලංකා යෞවන සමාජ සම්මේලනයත්, ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවත් සහ ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයත් එක්ව...

දෙ‍ව‍ර‍ක්‍ ඇ‍ණ‍හි‍ටි වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ය හා‍ තෙ‍ව‍ර‍ක්‍ පැ‍ර‍දු‍ණ යු‍ධ‍ බ‍ල‍ය‍

ශ්‍රී ලංකා යෞවන සමාජ සම්මේලනයත්, ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවත් සහ ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයත් එක්ව...

වොලිබෝල් වික්‍රමාන්විතය; මාරවිල අභිමානය සාන්ත සේවියර් විදුහල

ඒ 2010 වසරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව වන වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ කප් ගැසූ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයට අලුතෙන්...

විජය, කපිල, කැෂුවල් ලයින් සහ සිරි පැරකුම් කාන්තා ශූරතා අවසන් තරගයට

2017 ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියේ කාන්තා විවෘත තරග අංශයේ අවසන් මහා තරගය විජයබා ක්‍රීඩා...

විජයබා සහ කටාන, නාත්තන්ඩිය, හලාවත එක්සත් අවසන් සටනට

2017 ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියේ පිරිමි විවෘත තරග අංශයේ අවසන් මහා තරගය කටාන එක්සත්...

ගලිගමුව ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ආදර්ශය

ඕනෑම ක්‍රීඩාවක නියැලෙන ඕනෑම පාසල් ක්‍රීඩකයෙකු හෝ ක්‍රීඩිකාවක, අධ්‍යාපනයේ සහ ක්‍රීඩාවේ සමබරතාවය රැක ගැනීම ගැන...

රන් කුසලානයේ දිස්ත්‍රික් ශූරයෝ කරළියට

ඩයලොග් ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියේ ජාතික මට්ටමේ  තරග සඳහා දිස්ත්‍රික්ක 25 නියෝජනය කරමින් කණ්ඩායම්...

අයහපත් කාලගුණයෙන් තරග කල් යයි

දිවයිනට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණික තත්වය නිසාවෙන් ඩයලොග් ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියේ ජාතික මට්ටමේ...

ජනප්‍රිය ලිපි

වීඩියෝ