පිලිපීනයේ දී පැවැත්වෙන 19 වන ආසියානු කාන්තා වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ G කාණ්ඩය යටතේ, තරගාවලියේ 9-12 ස්ථාන තීරණය කිරීම සඳහා පැවැත්වෙන තරග වටයේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් හොං කොං කණ්ඩායමත් අතර පැවති තරගය තරග වට 3-2ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව...

පිලිපීනයේ දී පැවැත්වෙන 19 වන ආසියානු කාන්තා වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමු වටයේ සහභාගී වූ අවසන් තරගය නවසීලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවති අතර එම තරගය තරග වට 3-1ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කරන්නට නවසීලන්ත කණ්ඩායම සමත් විය.ශ්‍රී ලංකාව පළමු තරග දෙකම...

19 වන වරට පැවැත්වෙන ආසියානු කාන්තා වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගී වූ පළමු තරගය වියට්නාමයට එරෙහිව සහ දෙවන තරගය ප්‍රබල දකුණු කොරියාවට එරෙහිව තරග වට 3-0ක් ලෙස පරාජයට පත්වන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන්ට සිදු විය.අපේ කාන්තාවන් ආසියාවෙන් කීයද? ශ්‍රී ලංකා...
Senior national women's Volleyball team 2017

ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් අතීත ආසියානු වොලිබෝල් පිටියේ ප්‍රබල කණ්ඩායමකි. එහෙත් එහි මුල් දසදෙනා අතර බොහෝ විට රැඳුණු ඔවුන්ට අද වන විට හිමි වී ඇති අභියෝගය තවත් ප්‍රබල වී තිබේ. ඒ, පිලිපීනයේදී පැවැත්වෙන 19 වැනි ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතාවලිය සඳහා සහභාගී...
Moratuwa and Sabaragamuwa

මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය සහ සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල වොලිබෝල් තරගාවලියේ පිරිමි හා කාන්තා අංශවල ශූරතාවන් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය. තරගාවලිය පැවැත්වුණේ රජරට විශ්ව විද්‍යාලයීය කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ දී ය.ආසියානු කාන්තා වොලිබෝල් ශූරතාවලියට ශ්‍රී ලංකාව 'C' කාණ්ඩයෙන් 19 වැනි වරට...
- Advertisement -