පිහිය පෙන්වා පුහුණුකරු බියවැද්දූ හිටපු පාකිස්තාන සුපිරි පිතිකරුවා

240

මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාව යැයි විරුදාවලිය ලැබුවත් එම නමෙහි අර්ථයට හාත්පසින්ම වෙනස් අයුරින් කටයුතු කළ අවස්ථාවන් ක්‍රිකට් ඉතිහාසය පුරාවට උදාහරණත් සමඟින්ම ඕනෑ තරම් අපට පෙන්වා දිය හැකි නමුත් තරගකාරී ක්‍රීඩාවක් තුල මෙවන් දෑ සිදු විය හැකි බව තේරුම් ගෙන ඒ දෙස විචාරශීලී ඇසකින් දැකීමට තරම් අවබෝධයක් ගොඩනඟා ගැනීම ක්‍රීඩාලෝලී අපගේ ද වගකීමයි. …

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාව යැයි විරුදාවලිය ලැබුවත් එම නමෙහි අර්ථයට හාත්පසින්ම වෙනස් අයුරින් කටයුතු කළ අවස්ථාවන් ක්‍රිකට් ඉතිහාසය පුරාවට උදාහරණත් සමඟින්ම ඕනෑ තරම් අපට පෙන්වා දිය හැකි නමුත් තරගකාරී ක්‍රීඩාවක් තුල මෙවන් දෑ සිදු විය හැකි බව තේරුම් ගෙන ඒ දෙස විචාරශීලී ඇසකින් දැකීමට තරම් අවබෝධයක් ගොඩනඟා ගැනීම ක්‍රීඩාලෝලී අපගේ ද වගකීමයි. …