පුහුණු තරගය මඟ දමා කරන්ව නිරෝධායනයට

319

එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සිටින දක්ෂ සහ යොවුන් තුන් ඉරියව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සෑම් කරන් ජුලි 2 වැනිදා හදිසියේම අසනීපයට ලක්ව තිබෙනවා. 2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ විශේෂ විමර්ශනය අවසන් එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමඟ පැවැත්වෙන තරග තුනකින් සමන්විත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියට පෙරහුරුවක් ලෙස එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සිටින දක්ෂ සහ යොවුන් තුන් ඉරියව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සෑම් කරන් ජුලි 2 වැනිදා හදිසියේම අසනීපයට ලක්ව තිබෙනවා. 2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ විශේෂ විමර්ශනය අවසන් එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමඟ පැවැත්වෙන තරග තුනකින් සමන්විත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියට පෙරහුරුවක් ලෙස එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින්…