පළමු තරගයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට තියුණු ජයක්

2107

“14 වන බටහිර ආසියානු බේස්බෝල් කුසලානය” (West Asia Baseball Cup) අද (15) දිනයේ දියගම අන්තර්ජාතික බේස්බෝල් ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය. තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් සත්කාරක ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව තරග වැදුනු අතර එහිදී ලකුණු 2 – 1ක් ලෙස තියුණු ජයග්‍රහණයක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් විය. Photos: West Asia Baseball…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

“14 වන බටහිර ආසියානු බේස්බෝල් කුසලානය” (West Asia Baseball Cup) අද (15) දිනයේ දියගම අන්තර්ජාතික බේස්බෝල් ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය. තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් සත්කාරක ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව තරග වැදුනු අතර එහිදී ලකුණු 2 – 1ක් ලෙස තියුණු ජයග්‍රහණයක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් විය. Photos: West Asia Baseball…