බටහිර ආසියාවේ බේස්බෝල් ගැටුමට පෙර

308
Courtesy - Srilankabaseball.lk

මෙවර “බටහිර ආසියානු බේස්බෝල් කුසලානය” (West Asia Baseball Cup) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දී ය. රටවල් 6ක සහභාගීත්වයෙන් මෙම තරගාවලිය එළඹෙන ජූලි මස 15 වැනිදා සිට 20 වැනිදා දක්වා දියගම අන්තර්ජාතික බේස්බෝල් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. මෙම ලිපිය ලියවෙන්නේ එම තරගාවලිය පිළිබඳවයි. ශ්‍රී ලංකාවේ බේස්බෝල් ක්‍රීඩාවට ජපානයෙන් සහාය ජපානයේ ප්‍රමුඛ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙවර “බටහිර ආසියානු බේස්බෝල් කුසලානය” (West Asia Baseball Cup) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දී ය. රටවල් 6ක සහභාගීත්වයෙන් මෙම තරගාවලිය එළඹෙන ජූලි මස 15 වැනිදා සිට 20 වැනිදා දක්වා දියගම අන්තර්ජාතික බේස්බෝල් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. මෙම ලිපිය ලියවෙන්නේ එම තරගාවලිය පිළිබඳවයි. ශ්‍රී ලංකාවේ බේස්බෝල් ක්‍රීඩාවට ජපානයෙන් සහාය ජපානයේ ප්‍රමුඛ…