කාන්තා විනිසුරුවරියන් ලෝක ක්‍රිකට් පිටිය ආක්‍රමණයට සූදානමින්

183

කාන්තා විස්සයි විස්ස තරගාවලියේ ලෝක තේරීම් තරග එළඹෙන අගෝස්තු මස 31 වැනිදා සිට සැප්තැම්බර් මස 7 වැනිදා දක්වා ස්කොට්ලන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. එම තරගාවලියේ ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසය වෙනස් කිරීමට නියමිතයි. ඒ එම තරගාවලිය සඳහා පූර්ණ කාන්තා විනිසුරුවරියන් මණ්ඩලයක් යොදාගැනීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය තීරණය කිරීමත් සමඟිනි.  යොවුන් ආසියානු කුසලානයේ සත්කාරකත්වය ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාන්තා විස්සයි විස්ස තරගාවලියේ ලෝක තේරීම් තරග එළඹෙන අගෝස්තු මස 31 වැනිදා සිට සැප්තැම්බර් මස 7 වැනිදා දක්වා ස්කොට්ලන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. එම තරගාවලියේ ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසය වෙනස් කිරීමට නියමිතයි. ඒ එම තරගාවලිය සඳහා පූර්ණ කාන්තා විනිසුරුවරියන් මණ්ඩලයක් යොදාගැනීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය තීරණය කිරීමත් සමඟිනි.  යොවුන් ආසියානු කුසලානයේ සත්කාරකත්වය ශ්‍රී…