අපහාසවලට Neymarගෙන් පිළිතුරු; Premier League ශූරයින්ට පාඩමක්

39

සති දෙකක කාලයක් පුරාවට පැවති ජාත්‍යන්තර තරග විරාමයෙන් අනතුරුව ඊයේ (14) නැවතත් අන්තර් සමාජ පාපන්දු තරග ආරම්භ වූයේ එංගලන්ත Premier League සහ ප්‍රංශ Ligue 1 තරගාවලි වල පස්වැනි සතියේ, ස්පාඤ්ඤ La Liga තරගාවලියේ සහ ජර්මානු Bundesliga ලීග් තරගාවලියේ සිව්වැනි සතියේ සහ ඉතාලි Serie A තරගාවලියේ තෙවැනි සතියේ තරගත් සමඟයි.   Arsenal…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සති දෙකක කාලයක් පුරාවට පැවති ජාත්‍යන්තර තරග විරාමයෙන් අනතුරුව ඊයේ (14) නැවතත් අන්තර් සමාජ පාපන්දු තරග ආරම්භ වූයේ එංගලන්ත Premier League සහ ප්‍රංශ Ligue 1 තරගාවලි වල පස්වැනි සතියේ, ස්පාඤ්ඤ La Liga තරගාවලියේ සහ ජර්මානු Bundesliga ලීග් තරගාවලියේ සිව්වැනි සතියේ සහ ඉතාලි Serie A තරගාවලියේ තෙවැනි සතියේ තරගත් සමඟයි.   Arsenal…