ඩොනල්ඩ් ඩක්ට උපත දුන් බ්‍රැඩ්මන්

1187

ශ්‍රීමත් ඩොනල්ඩ් බ්‍රැඩ්මන් යනු එතෙක් මෙතෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බිහි වූ හොඳම පිතිකරුවා බවට සැකයක් නැහැ. ඔහුගේ පිතිකරණ වාර්තා ඒ බවට සාක්ෂි සපයනවා. ශ්‍රීමත් ඩොනල්ඩ් බ්‍රැඩ්මන්ගේ උපන්දිනය යෙදී තිබෙන්නේ අගෝස්තු විසිහත්වැනිදාටයි. එම නිසාම බ්‍රැඩ්මන් නම් පුරාවෘත්තයේ ඔබ නෑසූ කතා කිහිපයක් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට අප තීරණය කළා. අපේ ඉලක්කය ඔබේ කණ්ඩායම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රීමත් ඩොනල්ඩ් බ්‍රැඩ්මන් යනු එතෙක් මෙතෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බිහි වූ හොඳම පිතිකරුවා බවට සැකයක් නැහැ. ඔහුගේ පිතිකරණ වාර්තා ඒ බවට සාක්ෂි සපයනවා. ශ්‍රීමත් ඩොනල්ඩ් බ්‍රැඩ්මන්ගේ උපන්දිනය යෙදී තිබෙන්නේ අගෝස්තු විසිහත්වැනිදාටයි. එම නිසාම බ්‍රැඩ්මන් නම් පුරාවෘත්තයේ ඔබ නෑසූ කතා කිහිපයක් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට අප තීරණය කළා. අපේ ඉලක්කය ඔබේ කණ්ඩායම…