වෙනස් වූ ලෝක මලල ක්‍රීඩා කාලසටහන එළිදැක්වේ

27
World Athletics

මෙම වසරට අදාළ අන්තර්ජාතික මලල ක්‍රීඩා තරගවාරය (international athletics season) එළඹෙන අගෝස්තු මාසයේ නැවත ආරම්භ කර ඔක්තෝබර් මාසය වන විට අවසන් කිරීමට ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමය තීරණය කර ඇත. බාහිර පුහුණුකරුවන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් සහනයක් මේ දිනවල පැතිර යන කොරෝනා වයිරස තත්වය නිසා මෙරට පාසල් වසා දැමීමට සිදුව ඇති නිසාවෙන් ..…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙම වසරට අදාළ අන්තර්ජාතික මලල ක්‍රීඩා තරගවාරය (international athletics season) එළඹෙන අගෝස්තු මාසයේ නැවත ආරම්භ කර ඔක්තෝබර් මාසය වන විට අවසන් කිරීමට ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමය තීරණය කර ඇත. බාහිර පුහුණුකරුවන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් සහනයක් මේ දිනවල පැතිර යන කොරෝනා වයිරස තත්වය නිසා මෙරට පාසල් වසා දැමීමට සිදුව ඇති නිසාවෙන් ..…