පළාත් කාන්තා මංගල දිනය අවාසනාවන්ත වෙයි

11

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් පළාත් කාන්තා විස්සයි/20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මංගල දිනය අවාසනාවන්ත ලෙසින් අද (24) කොළඹ, මේට්ලන්ඩ් පෙදෙස එස්. එස්. සී. පිටියේ දී අවසන් විය. නිපුන්ලා සමඟ එක්වූ අංජු මේරියන්ස්ලා පාලනය කරයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය Major Emerging ක්‍රිකට් තරගාවලියේ………… තරගාවලිය ආරම්භ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් පළාත් කාන්තා විස්සයි/20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මංගල දිනය අවාසනාවන්ත ලෙසින් අද (24) කොළඹ, මේට්ලන්ඩ් පෙදෙස එස්. එස්. සී. පිටියේ දී අවසන් විය. නිපුන්ලා සමඟ එක්වූ අංජු මේරියන්ස්ලා පාලනය කරයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය Major Emerging ක්‍රිකට් තරගාවලියේ………… තරගාවලිය ආරම්භ…