විද්‍යාර්ථයින් නැවතත් A කාණ්ඩයට පැමිණෙයි ද?

1280

විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය මෙම (2019) වසරේදී සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේදී ඉතා හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටි කණ්ඩායමකි. 2012 වසරේදී A කාණ්ඩයේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් සියල්ලටම අභියෝගයක් වෙමින් සමස්ත තරගාවලියේ මුල් පුටු 5 අතර තම අසුන ද වෙන්කර ගත් විද්‍යාර්ථයින්, එම වසරේ කුමේන්ද්‍ර ධර්මදාසගේ නායකත්වයෙන් ශූරතාවය දිනාගත් ඉසිපතන කණ්ඩායම සමඟ තරගයද සමව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය මෙම (2019) වසරේදී සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේදී ඉතා හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටි කණ්ඩායමකි. 2012 වසරේදී A කාණ්ඩයේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් සියල්ලටම අභියෝගයක් වෙමින් සමස්ත තරගාවලියේ මුල් පුටු 5 අතර තම අසුන ද වෙන්කර ගත් විද්‍යාර්ථයින්, එම වසරේ කුමේන්ද්‍ර ධර්මදාසගේ නායකත්වයෙන් ශූරතාවය දිනාගත් ඉසිපතන කණ්ඩායම සමඟ තරගයද සමව…