බැඩ්මින්ටන් වලින් 16ක් SAG වලට

2019 දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල - බැඩ්මින්ටන්

30

ලබන මස 1 වැනිදා සිට 10 වැනිදා දක්වා නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නුවර දී පැවැත්වීමට නියමිත, 2019 දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ බැඩ්මින්ටන් තරග සඳහා සහභාගී වන 16 දෙදෙනෙකුගෙන් යුතු සංචිතය නම් කර ඇත.    මේසපන්දුවට අලුත් පුහුණුකරුවෙක් එළඹෙන දෙසැම්බර් මාසයේ දී නේපාලයේ කත්මන්ඩු හිදී …….. වත්මන් ජාතික ශූරයින් වන දිනූක කරුණාරත්න සහ තිළිණි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලබන මස 1 වැනිදා සිට 10 වැනිදා දක්වා නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නුවර දී පැවැත්වීමට නියමිත, 2019 දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ බැඩ්මින්ටන් තරග සඳහා සහභාගී වන 16 දෙදෙනෙකුගෙන් යුතු සංචිතය නම් කර ඇත.    මේසපන්දුවට අලුත් පුහුණුකරුවෙක් එළඹෙන දෙසැම්බර් මාසයේ දී නේපාලයේ කත්මන්ඩු හිදී …….. වත්මන් ජාතික ශූරයින් වන දිනූක කරුණාරත්න සහ තිළිණි…