පාසල් රග්බි ලීගයේ B කාණ්ඩයේ තරග කාලසටහන

106
 

දිවයින පුරා විහිදී ඇති පාසල් රග්බි කණ්ඩායම් උරෙන් උර ගැටෙන උද්වේගකර, උද්‍යෝගී, තරගකාරී තරගාවලිය වන පාසල් රග්බි තරගාවලිය ඇරඹීමට ඇත්තේ තවත් දින කීපයක් පමණි.  පසුගිය වසරේ විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වූ පාසල් 12ක් A කාණ්ඩය යටතේ තරග වදින අතරතුර B කාණ්ඩය සඳහා ද කණ්ඩායම් 12ක් සුදුසුකම් ලබා සිටී.  කලකට පසු CH ක්‍රීඩකයෝ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දිවයින පුරා විහිදී ඇති පාසල් රග්බි කණ්ඩායම් උරෙන් උර ගැටෙන උද්වේගකර, උද්‍යෝගී, තරගකාරී තරගාවලිය වන පාසල් රග්බි තරගාවලිය ඇරඹීමට ඇත්තේ තවත් දින කීපයක් පමණි.  පසුගිය වසරේ විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වූ පාසල් 12ක් A කාණ්ඩය යටතේ තරග වදින අතරතුර B කාණ්ඩය සඳහා ද කණ්ඩායම් 12ක් සුදුසුකම් ලබා සිටී.  කලකට පසු CH ක්‍රීඩකයෝ…