හැව්ලොක් අසරණ කරමින් පොලිසිය ජයග්‍රහණය කරයි

84
Police SC vs Havelock SC
 

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ 10 වැනි සතියේ තවත් තරගයක් අද (08) පොලිස් කණ්ඩායම හා හැව්ලොක් කණ්ඩායම අතර කොළඹ පොලිස් පාක් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. එම තරගයේ දී හැව්ලොක් කණ්ඩායම පරාජය කරමින් ලකුණු 34-28ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට පොලිස් කණ්ඩායම සමත් විය.  CR ක්‍රීඩකයන් අර්ධ ශතකයකින් ගුවන් හමුදාව පිළිගනියි දෙවන අර්ධයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ 10 වැනි සතියේ තවත් තරගයක් අද (08) පොලිස් කණ්ඩායම හා හැව්ලොක් කණ්ඩායම අතර කොළඹ පොලිස් පාක් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. එම තරගයේ දී හැව්ලොක් කණ්ඩායම පරාජය කරමින් ලකුණු 34-28ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට පොලිස් කණ්ඩායම සමත් විය.  CR ක්‍රීඩකයන් අර්ධ ශතකයකින් ගුවන් හමුදාව පිළිගනියි දෙවන අර්ධයේ…