ඔග්බෙබෝ, වෙස්ලි සුක්කානම සියතට ගනී!

4
Wesley College

එළඹෙන අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දී වෙස්ලි විදුහල මෙහෙයවීමේ භාරධූර කාර්ය No.8 ක්‍රීඩක සැමුවෙල් ඔග්බෙබෝ හට ලබා දී ඇත. “ශූරයින්ගේ මාරයා” හසුරවන්නට නව මුහුණක්! පසුගිය පාසල් රග්බි ලීගයේ ප්‍රබල කණ්ඩායම්වලට විශාල අභියෝගයක්…… කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් ද වන සැමුවෙල් කණ්ඩායමේ තුන්වැනි වසරේ වර්ණලාභියෙකි. එසේම පසුගිය වසරේ දී ආසියානු පළමු කාණ්ඩයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

එළඹෙන අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දී වෙස්ලි විදුහල මෙහෙයවීමේ භාරධූර කාර්ය No.8 ක්‍රීඩක සැමුවෙල් ඔග්බෙබෝ හට ලබා දී ඇත. “ශූරයින්ගේ මාරයා” හසුරවන්නට නව මුහුණක්! පසුගිය පාසල් රග්බි ලීගයේ ප්‍රබල කණ්ඩායම්වලට විශාල අභියෝගයක්…… කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් ද වන සැමුවෙල් කණ්ඩායමේ තුන්වැනි වසරේ වර්ණලාභියෙකි. එසේම පසුගිය වසරේ දී ආසියානු පළමු කාණ්ඩයේ…