“ශූරයින්ගේ මාරයා” හසුරවන්නට නව මුහුණක්!

13

පසුගිය පාසල් රග්බි ලීගයේ ප්‍රබල කණ්ඩායම්වලට විශාල අභියෝගයක් වුණු ගල්කිස්ස විද්‍යා විදුහල් කණ්ඩායමට එළඹෙන පාසල් රග්බි තරග වාරය වෙනුවෙන් නව නායක වශයෙන් දෙනුවන් ලක්රන්ද නම් කර ඇත. ඉසිපතන රග්බි නායකත්වය පළපුරුදු සුපුරුදු අතකට එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ රග්බි කණ්ඩායමේ……….. කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් ද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය පාසල් රග්බි ලීගයේ ප්‍රබල කණ්ඩායම්වලට විශාල අභියෝගයක් වුණු ගල්කිස්ස විද්‍යා විදුහල් කණ්ඩායමට එළඹෙන පාසල් රග්බි තරග වාරය වෙනුවෙන් නව නායක වශයෙන් දෙනුවන් ලක්රන්ද නම් කර ඇත. ඉසිපතන රග්බි නායකත්වය පළපුරුදු සුපුරුදු අතකට එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ රග්බි කණ්ඩායමේ……….. කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් ද…