ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කළමනාකරු සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළ අසන්ත ද මෙල්  මහතා පසුගිය දා සිය තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළා. ඉන්පසුව පසුගිය දිනක ද මෙල් මහතා “සලකුණ” සජීව රූපවාහිනි වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වෙමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ ප්‍රේක්ෂකයින්ට තිබෙන ගැටලු රැසක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කළමනාකරු සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළ අසන්ත ද මෙල්  මහතා පසුගිය දා සිය තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළා. ඉන්පසුව පසුගිය දිනක ද මෙල් මහතා “සලකුණ” සජීව රූපවාහිනි වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වෙමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ ප්‍රේක්ෂකයින්ට තිබෙන ගැටලු රැසක්…