ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රබලයාගේ ගමන කල් යයි

38

ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත රග්බි තරගාවලි සඳහා උපදේශකවරයෙකු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායම් සමඟ කටයුතු කිරීමට නියමිතව සිටි ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටපු රග්බි ක්‍රීඩකයෙකු වන ඩේවිඩ් කැම්පීස් මෙම මස 29 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානමින් සිටි නමුත් දිවයිනේ උද්ගත වී ඇති තත්වය හමුවේ ඔහුගේ පැමිණීම කල් දමා ඇති බව වාර්තා වේ. ඕස්ට්‍රේලියානු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත රග්බි තරගාවලි සඳහා උපදේශකවරයෙකු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායම් සමඟ කටයුතු කිරීමට නියමිතව සිටි ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටපු රග්බි ක්‍රීඩකයෙකු වන ඩේවිඩ් කැම්පීස් මෙම මස 29 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානමින් සිටි නමුත් දිවයිනේ උද්ගත වී ඇති තත්වය හමුවේ ඔහුගේ පැමිණීම කල් දමා ඇති බව වාර්තා වේ. ඕස්ට්‍රේලියානු…