වලව සුපර්ක්‍රොස් 2016 – සඳරුවන් කලකට පසු දස්කම් අතරට

215
Walawe Supercross 2016

අදාළ දිගහැරුම සැප්තැම්බර් 11 වැනිදා පැවැත්විණි. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ විදුලි සහ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු බලකාය මෙවර වලවේ සුපර්ක්‍රොස් ඉසව්ව  සංවිධාන කර තිබුනේ ශ්‍රී ලංකා යතුරුපැදි  සමාජයේ (SLMCC) ද සහය ඇතිවයි. පසුගිය ලිපි: පැතුම් නිස්සංක ඉසිපතනය ඔසවා තබයි උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානයට යාබදව  සුන්දර පරිසරයක පිහිටි මේ ධාවන පථය සියලු මෝටර් රථ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අදාළ දිගහැරුම සැප්තැම්බර් 11 වැනිදා පැවැත්විණි. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ විදුලි සහ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු බලකාය මෙවර වලවේ සුපර්ක්‍රොස් ඉසව්ව  සංවිධාන කර තිබුනේ ශ්‍රී ලංකා යතුරුපැදි  සමාජයේ (SLMCC) ද සහය ඇතිවයි. පසුගිය ලිපි: පැතුම් නිස්සංක ඉසිපතනය ඔසවා තබයි උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානයට යාබදව  සුන්දර පරිසරයක පිහිටි මේ ධාවන පථය සියලු මෝටර් රථ…