මානසික අවපීඩනයෙන් ලෝක කුසලානයට සමුදුන් ක්‍රීඩකයා

ලෝක කුසලානයේ නෑසූ කතා (18)

1272

2011 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගවලට සුදුසුකම් ලබපු රටක් එංගලන්තය. ඔවුන්ට අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයේ දී ක්‍රීඩා කරන්නට තිබුණේ සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිවයි. මේ තරගයට පෙර එංගලන්ත සංචිතයේ වෙනස්කමක් සිදු කරන්නට එංගලන්ත බලධාරීන්ට සිදු වුනා. ඒ වමතින් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩක මයිකල් යාඩි වෙනුවට පා දඟපන්දු යවන අදිල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2011 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගවලට සුදුසුකම් ලබපු රටක් එංගලන්තය. ඔවුන්ට අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයේ දී ක්‍රීඩා කරන්නට තිබුණේ සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිවයි. මේ තරගයට පෙර එංගලන්ත සංචිතයේ වෙනස්කමක් සිදු කරන්නට එංගලන්ත බලධාරීන්ට සිදු වුනා. ඒ වමතින් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩක මයිකල් යාඩි වෙනුවට පා දඟපන්දු යවන අදිල්…