කඩුල්ල පිටුපස ඕස්ට්‍රේලියානු පුරාවෘත්තය

543
Getty Images

1972 වසරේ ශීත සෘතුවේ යම් දිනක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ බිලෝයිලා නම් කුඩා නගරයේ බීමහලක තනිවම බීර වීදුරුවක් තොල ගාන්නා වූ මැදිවියේ මිනිසෙකි. වයස අවුරුදු හතළිහක් පමණ විය හැකි ඔහු බිලෝයිලා නගරයට පැමිණියේ ඊට සති කිහිපයකට පෙරය.  බිලෝයිලා නගරයට පැමිණි දිනයේ පටන් මෙලෙස තනිවම පැමිණ බීර වීදුරුවක් තොල ගාන සිරිත ඔහුට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1972 වසරේ ශීත සෘතුවේ යම් දිනක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ බිලෝයිලා නම් කුඩා නගරයේ බීමහලක තනිවම බීර වීදුරුවක් තොල ගාන්නා වූ මැදිවියේ මිනිසෙකි. වයස අවුරුදු හතළිහක් පමණ විය හැකි ඔහු බිලෝයිලා නගරයට පැමිණියේ ඊට සති කිහිපයකට පෙරය.  බිලෝයිලා නගරයට පැමිණි දිනයේ පටන් මෙලෙස තනිවම පැමිණ බීර වීදුරුවක් තොල ගාන සිරිත ඔහුට…