සාරංගි හා අංජානි අතර ගැටුමෙන් අංජානි ජය ගනී

347

2019 බස්නාහිර පළාත් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව ඊයේ (22) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාව දුටුවේ නව තරග වාර්තා සහ සැමගේ කතාබහට ලක්වූ පරාජයන් ද සමඟිනි.  ජාතික කාන්තා දුර පැනීමේ ඉසව්වේ අංක එකේ ක්‍රීඩිකාව වන සාරංගි සිල්වා බස්නාහිර පළාත් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ දී නොසිතූ පරාජයකට මුහුණ පෑවාය.  තරග අංශ 116ක්, නව පළාත් වාර්තා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2019 බස්නාහිර පළාත් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව ඊයේ (22) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාව දුටුවේ නව තරග වාර්තා සහ සැමගේ කතාබහට ලක්වූ පරාජයන් ද සමඟිනි.  ජාතික කාන්තා දුර පැනීමේ ඉසව්වේ අංක එකේ ක්‍රීඩිකාව වන සාරංගි සිල්වා බස්නාහිර පළාත් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ දී නොසිතූ පරාජයකට මුහුණ පෑවාය.  තරග අංශ 116ක්, නව පළාත් වාර්තා…