ආදරවන්තයන් හඬවා තෝමසුවෝ ශූරතාව රැගෙන යයි

373

පන්දුවෙන් පන්දුව උණුසුම් වූ තරගයක ආශ්වාදය ගාලු ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා දුන් ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් අතර අද (09) ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමා වූ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ එක්දින අවසන් මහා ක්‍රිකට් තරගයෙන් ලකුණු 12ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට තෝමසුවෝ සමත් වූහ. IPL වලින් අහිමි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පන්දුවෙන් පන්දුව උණුසුම් වූ තරගයක ආශ්වාදය ගාලු ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා දුන් ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් අතර අද (09) ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමා වූ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ එක්දින අවසන් මහා ක්‍රිකට් තරගයෙන් ලකුණු 12ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට තෝමසුවෝ සමත් වූහ. IPL වලින් අහිමි…